TypeScript: Optional Chaining

TypeScript 3.7 RC implements one of the most highly-demanded ECMAScript features yet: optional chaining and nullish coalescing! It is crazy! 🙂 Optional Chaining So what is optional chaining? Well at …

TypeScript: faster builds

A je to tady! TypeScript ve verzi 3.4RC představil inkrementální překlad, což znamená, že se vaše aplikace budou rychleji kompilovat. Jeden by řekl: no konečně. Jediná co musíte udělat je …

Async/await nebo callback? Oboje!

Pokud chcete nabídnout svoji funkcionalitu skutečně širokému obecenstvu, pak byste je asi neměli nutit do vámi vybraného modele použití formou callbacku, nebo promises, ale nabídněte hned obě. Nic složitého. Stačí …

TypeScript: Jest a testování asynchronních funkcí

V tomto případě asynchronních funkcí implmementujících svůj návrat skrze callback funkci. Tohle by mohla být nějaká asynchronní funkce pro výpočet součtu: // ./src/index.ts export default function callbackSumFunction(a: number, b: number, …

TypeScript: unit testy s Jest

Jest je, jak píše Facebook co by jeho tvůrce, skvělý JavaScriptový testovací framework. Jedná se o přímou náhradu, či konkurenci jinému, v současné době asi rozšířenějšímu, testovacímu frameworku, kterým je …

TypeScript: Cannot find name ‚module‘.

Pokud si v nějakém typescriptovém modulu s vašim zdrojákem dovolíte tohle: if (!module.parent) { console.log(‚TEST‘); console.log(transateDeliveryStatus(‚pepa‘)); } Okamžitě na vás začně kompilér upozorňpvat, že nemůže najít název modelu. Cannot find …