TypeScript: Cannot find name ‚module‘.

Pokud si v nějakém typescriptovém modulu s vašim zdrojákem dovolíte tohle:

if (!module.parent) {
    console.log('TEST');
    console.log(transateDeliveryStatus('pepa'));
}

Okamžitě na vás začně kompilér upozorňpvat, že nemůže najít název modelu.

Cannot find name 'module'.


Chyba je jasná: TypeScript neví nic o CommonJS modulu, na kterém staví NodeJS a na který se ve zdrojáku odvoláváte.

Řešení

Korektním řešením je doinstalování balíčků s NodeJS typy:

npm init -y
npm install @types/node --save-dev