Lodash

Ať už píšete svoji aplikaci v jakémkoliv jazyce, určitě používáte nějaké ty knihovny pro takové ty základní funkcionality, jako je hledání v poli, porovnávání objektů a podobně. Pokud píšete v …

HTTPie

Píšu API server v NodeJS, kde hodně práce zabírá samotné testování funkčnosti, které spočívá v posílání requestů na API server a následně analýzu jejich response. 1. request, jako každý, pošlete …

Socket.IO

Socket.IO Real-time Web Application Development WebSocket Essentials Building Apps with HTML5 WebSockets WebSocket

React dokumentace

Introduction to React Learning React Native Learning React Mastering React Pro React React.js Essentials ReactJS by Example – Building Modern Web Applications with React

Další dávka NodeJS dokumentace

Deploying Nodedotjs Developing Microservices with Node.js Learning Node.js for Mobile Application Development Learning Node Mastering Node.js Node Cookbook, Second Edition Node Security Node.js Blueprints Node.js Design Patterns Node.js Essentials Node.js …