Kafka Web UI

Kafdrop is a web UI for viewing Kafka topics and browsing consumer groups. The tool displays information such as brokers, topics, partitions, consumers, and lets you view messages. Features View Kafka …

Continuous Code Quality for Go

GolangCI detects and comments issues in GitHub pull requests: bugs, style violations, anti-pattern instances. Automated Code Fixes Linters go vet Vet examines Go source code and reports suspicious constructs, such …

GitLab CI/CD pipeline

If You work on really complex project which is build from a lot of dependent applications You could have big CI/CD pipeline like me. http://apphosting.io

TDD v Golangu, GoConvey

Lety nabité zkušenosti mi říkají, že testy jsou něco, co vám i vašemu developerskému týmu může významně pomoct. A to néjen, ale samozřejmě primárně i proto, protože chcete zvyšovat kvalitu, …

GitHub Gist

Editing and sharing content with gists Creating gists You can create two kinds of gists: public and secret. Create a public gist if you’re ready to share your ideas with …

Restart

RESTART: Provokativní, minimalistická a mimořádně poučná příručka zakladatelů známé americké firmy 37signals, proslavené úspěšnou webovou aplikací Basecamp a dalšími projekty, vás přinutí přehodnotit všechno, co jste se dosud dozvěděli o …