kanban-bash

commandline kanban #notetaking #todomanager #scriptable for teams AND personal CSV kanban for minimalist productivity hackers. WHY? online issuetrackers are great for teams, but how to manage (personal) todo’s on a crossrepo-, …

Sprint

Dlouhodobý cíl, začnete od konce, stanovte cíl, mapa projektu, mapa je příběh, klíčoví aktéři, slova a šipky, jednoduše, maximálně 15 kroků, vyberte cíl sprintu, jednoduchá cílová událost, jeden cílový zákazník, …

Řízení projektů

Zjednodušte cíl Zjednodušte úkol. Projekt téměř vždy znamená několik projektů… Projekty se řídí zákonem organizační složitosti. Čím více cílů projekt má, tím větší úsilí je vynakládáno na jeji splnění, přičemž …

Budoucnost organizací: něco málo o lídrech

Lídři musejí být ochotni zcela odevzdat svou moc skupině. Už nemohou ovládat nebo kamkoliv směrovat výsledek. Musejí naprosto důvěřovat, že skupina dokáže prostřednictvím společného vnímání přijít s lepšími odpovědmi, než …