Řízení projektů

Zjednodušte cíl

Zjednodušte úkol. Projekt téměř vždy znamená několik projektů… Projekty se řídí zákonem organizační složitosti. Čím více cílů projekt má, tím větší úsilí je vynakládáno na jeji splnění, přičemž úsilí se nezvyšuje proporcionálně, ale geometrickou řadou.

Nezahajujte projekt, dokud jej neočešete na jeden jednoduchý cíl.

Stanovte nesplnitelný časový plán

Tím dosáhnete toho, že se tým bude zabývat pouze těmi úkoly, které mají skutečně vysokou hodnotu.

Stanovte náročné cíle

Kritické situace inspirují k tvůrčím řešením. Požadujte vytvoření funkčního prototypu. Požadujte zkušební provoz. Tím donutíte tým k tomu, aby projekt skutečně fungoval.

Nejprve projektujte, pak realizujte

Zejména když jde o vypracování nového výrobku nebo služby, ujistěte se, že nejlepší návrhy již máte ve fázi vývoje, než začnete s realizací.

Nezapomeňte, že

Něco velkého nakonec vždy pochází z něčeho, co bylo na počátku malé. Malé příčiny, malé produkty, malé firmy, malé trhy: všechny jsou často začátkem něčeho velkého.