VS Code Screencast Mode

You can turn on Screencast Mode from the command palette. Hit cmd + shift + p and type in Screencast Mode. You’ll see the option there. Happy screencast moding!

.prettierrc.json

{ „printWidth“: 120, „singleQuote“: true, „bracketSpacing“: true, „semi“: true, „tabWidth“: 4, „arrowParens“: „always“, „useTabs“: false, „parser“: „babylon“ } Tento JSON stačí umístit do root adresáře projektu uložit do souboru .prettierrc.json …

Formátování kódu

Pokud vyvíjíte nějaký kód v týmu, rádi byste, mimo jiné, aby kód dodávaný jedntlivými vývojáři vypadal tak nějak stejně… Tohle se jednoduše řekne, ale ne už tak jednoduše zajistí. Jasné, …

Visual Studio Code

V poslední době jsem odzkoušel několik různých programátorských textových editorů. Výsledkem je zjištění, že nejvíc času trávím asi v mikrosoftím Visual Studio Code. A protože je přijalo i mé nejbližší …

Microsoft Visual Studio Code

Alternativně jsem vedle Atomu začal používat Microsoft Visual Studio Code. Několika prvních postřehů: Editor je pěkně rýchlý… Jeho konfigurační možnosti vypadají srovnatelně s Atomem… Existují stejné pluginy, které používám v …