Numba

Numba translates Python functions to optimized machine code at runtime using the industry-standard LLVM compiler library. Numba-compiled numerical algorithms in Python can approach the speeds of C or FORTRAN. You don’t need …

SpaceVim

SpaceVim is a community-driven Vim distribution with layer feature. SpaceVim manages collections of plugins in layers. Layers make it easy for you, the user, to enable a new language or feature …

Python: virtualenv v Zshellu

virtualenv je způsob, jak zachovat vyvíjene aplikace od sebe izolované a tak vytvořit specifické, požadované prostředí pro každou z nich. Je to nástroj, utilita, která vám pomůže vysekat se z …

Go vs NodeJS vs ExpressJS vs Python

Jen tak ze zvědavosti jsem si v rychle napsal impelmentaci vlastního HTTP serveru v čístém NodeJS (core http modul), pak v NodeJS pomocí ExpressJS frameworku, čístém Golangu a nakonec v …

Bankéřovo zaokrouhlování

Zaokrouhlování, ačkoliv se to nemusí zdát, není až tak jednoduché a intuitivní jak by se mohlo na první pohled zdát… Všichni víme jak se matematicky zaokrouhluje: 0 až 4 dolů, …

Python: další dokumentace

from future import python python in education functional programming python how to make mistakes in python hadoop with python 20 python libraries you arent using but should a whirlwind tour …

Python: __slots__

Protože Python je objektově oriemtovaný, dynamický programovací jazyk, projde vám tato konstrukce: Byť v konstruktoru v definici třídy inicializuji jen atrribut jmeno, skrze konstrukci self.jmeno = jmeno, mohu pak do …

Geolokalizace IP adresy

Z důvodů pořešení nějakých bezpečnostních praktik jsem potřeboval nějak blíže geolokalizovat IP přihlašovaného uživatele, respektive záškodníka, abych věděl odkud se fyzicky přihlašuje: NodeJS: geolokalizace IP adresy ‚use strict‘; const request …