HTTP server

Pokud píšete nějaký ten frontend, nebo jen jednoduchou HTML stránku, kterou musíte servírovat přes HTTP protokol a nestačí vám jen její otevření přes file://, pak se vám určitě bude líbit …

TypeScript: Cannot find name ‚module‘.

Pokud si v nějakém typescriptovém modulu s vašim zdrojákem dovolíte tohle: if (!module.parent) { console.log(‚TEST‘); console.log(transateDeliveryStatus(‚pepa‘)); } Okamžitě na vás začně kompilér upozorňpvat, že nemůže najít název modelu. Cannot find …

TypeScript: dynamická modifikace objektu

Pokud přicházíte z JavaScriptu, určitě budete znát tento způsob práce s typem Object: let osoba = { jmeno: ‚pepa‘ }; osoba.povolani = ‚programator‘; console.log(osoba); Kód je jednoduchý a zcela jasný: …

JavaScript: promises a async/await

Jsem si vědom toho, že o promises toho bylo napsáno dost. Určitě už ale o něco méně o async/await. Nicméně z diskuzí s javascriptovými vývojáři, kterých se v poslední době …