Sprint

Dlouhodobý cíl, začnete od konce, stanovte cíl, mapa projektu, mapa je příběh, klíčoví aktéři, slova a šipky, jednoduše, maximálně 15 kroků, vyberte cíl sprintu, jednoduchá cílová událost, jeden cílový zákazník, hledejte inspiraci, do vágního nápadu si umí promítnout svou představu každý, imaginární scénáře, abstraktní myšlení, konkretizujte, kreslete, společná inidivuduální práce, při řešení problému je jedinec efektivnější než brainstormující skupina, storyboard, plán prototypu, prototyp, test.