Sprint

Dlouhodobý cíl, začnete od konce, stanovte cíl, mapa projektu, mapa je příběh, klíčoví aktéři, slova a šipky, jednoduše, maximálně 15 kroků, vyberte cíl sprintu, jednoduchá cílová událost, jeden cílový zákazník, …