Budoucnost organizací: něco málo o lídrech

Lídři musejí být ochotni zcela odevzdat svou moc skupině. Už nemohou ovládat nebo kamkoliv směrovat výsledek. Musejí naprosto důvěřovat, že skupina dokáže prostřednictvím společného vnímání přijít s lepšími odpovědmi, než jaké by vymysleli oni sami…

Jen málo lídru v dnešních organizací je na něco takového připraveno..

Strategie diktovaná shora prozatím zůstává tou výchozí a bezpečnou možností pro lídry, kteří si chtějí udržet kontrolu…

Výsledky výzkumů i zkušenosti z praxe opakovaně prokazují, že projekty změn diktované shora povětšinou selhávají…

— Frederic Laloux, Budoucnost organizací.

Vím, že tohle není o IT, ale je to pro mě a myslím si, že v dnešní době pro daleko více lidé aktuální téme.