TypeScript: unit testy s Jest

Jest je, jak píše Facebook co by jeho tvůrce, skvělý JavaScriptový testovací framework. Jedná se o přímou náhradu, či konkurenci jinému, v současné době asi rozšířenějšímu, testovacímu frameworku, kterým je Mocha.

Proč Jest?

 • méně nutné konfigurace pro okamžité použití
 • velice jednoduché vše rozjet a okamžitě začít pokrývat zdroják testmi
 • na rozdíl od Mocha obsahuje i assert knihovnu (Chai) a mock knihovnu (SinonJS)
 • performance

Nicméně žádný z těchto důvodů nebrání použítí Mocha frameworku pro váš kokrétní projekt, či tým.

Jak na to?

Instalace

Předpokádám, že už máte nějaký NodeJS projekt a v něm package.json. Pak stačí jen doinstalovat pár balíčků nasledujícím způsobem:

npm i -D typescript
npm i -D jest
npm i -D @types/jest
npm i -D ts-jest

Hotovo 🙂

Konfigurace

Do pakcage.json vložit konfiguraci pro Jest a následně upravit sekci script:test pro spuštění testů:

"jest": {
  "moduleFileExtensions": [
    "ts",
    "tsx",
    "js"
  ],
  "transform": {
    "\\.(ts|tsx)$": "/node_modules/ts-jest/preprocessor.js"
  },
  "testRegex": "/__tests__/.*\\.(ts|tsx|js)$"
},
“scripts”: {
  “compile”: “tsc”,
  “test”: “jest”
},

Samotná konfigurace Jestu může být alternativně uložena mimo package.json přímo do jest.config.js:

// jest.config.js
module.exports = {
  transform: {
    '^.+\\.tsx?

Vytvořte adresář __tests__ v root adresáři vašeho projektu. Adresář s testy se může samozřejmě pojmenovat jakkoliv jinak, stačí korektně přenastavit v konfiguraci.

Hotovo :)

Kódování, develop, vývoj...

Založte si src adresář a v něm vytvořte svůj nějaký soubor, který bude obsahovat váš TypeScript kód. Řekněme sum.ts, pro nějaké matematické funkce...
// ./src/sum.ts
export function sum(a: number, b: number): number | undefined {
  if (typeof a === 'undefined' || typeof b === 'undefined') return undefined;
  return a + b;
}

Hotovo. Máme knihovnu, která v tuto chvíli exportuje jednu jedinou funkcionalitu pro sčítání 2 čísel.

Konečně testování

V dříve založeném adresáři __tests__ vytvořte stejně jmenující se typescriptový soubor který bude obsahovat samotné testy, tentokrát s příponou .test.ts:

// ./__tests__/sum.test.ts
import * as myMath from '../src/my-math';

describe('sum', () => {
  it('20', () => {
    expect(myMath.sum(10, 10)).toBe(20);
  });
  it('without params', () => {
    //@ts-ignore
    expect(myMath.sum()).toBeUndefined();
  });
});

Hotovo 🙂 Můžeme testovat:

npm test

Výstupem je krom informace s výsledky testů i informace o tom, jak máte svůj zdroják testy pokrytý:

TDD

V rámci TDD si pak dokážu představit, že pro každou nově vyvíjenou funkcionalitu si nejdřív napíšete její testovací sekci, ve které pokryjete všechny scénáře, kterou mahou nastat a pak teprve začnete vyvíjet a píšete tak dlouho, dokud všechny zadefinované testy nejsou zelené 🙂

Zdroje

Jest homepage, dokumentace, blog

: 'ts-jest'
},
testRegex: '(/__tests__/.*|(\\.|/)(test|spec))\\.(jsx?|tsx?)Vytvořte adresář __tests__ v root adresáři vašeho projektu. Adresář s testy se může samozřejmě pojmenovat jakkoliv jinak, stačí korektně přenastavit v konfiguraci.

Hotovo 🙂

Kódování, develop, vývoj...

Založte si src adresář a v něm vytvořte svůj nějaký soubor, který bude obsahovat váš TypeScript kód. Řekněme sum.ts, pro nějaké matematické funkce...


Hotovo. Máme knihovnu, která v tuto chvíli exportuje jednu jedinou funkcionalitu pro sčítání 2 čísel.

Konečně testování

V dříve založeném adresáři __tests__ vytvořte stejně jmenující se typescriptový soubor který bude obsahovat samotné testy, tentokrát s příponou .test.ts:


Hotovo 🙂 Můžeme testovat:


Výstupem je krom informace s výsledky testů i informace o tom, jak máte svůj zdroják testy pokrytý:

TDD

V rámci TDD si pak dokážu představit, že pro každou nově vyvíjenou funkcionalitu si nejdřív napíšete její testovací sekci, ve které pokryjete všechny scénáře, kterou mahou nastat a pak teprve začnete vyvíjet a píšete tak dlouho, dokud všechny zadefinované testy nejsou zelené 🙂

Zdroje

Jest homepage, dokumentace, blog
,
moduleFileExtensions: ['ts', 'tsx', 'js', 'jsx', 'json', 'node'],
collectCoverage: true
};

Vytvořte adresář __tests__ v root adresáři vašeho projektu. Adresář s testy se může samozřejmě pojmenovat jakkoliv jinak, stačí korektně přenastavit v konfiguraci.

Hotovo 🙂

Kódování, develop, vývoj…

Založte si src adresář a v něm vytvořte svůj nějaký soubor, který bude obsahovat váš TypeScript kód. Řekněme sum.ts, pro nějaké matematické funkce…


Hotovo. Máme knihovnu, která v tuto chvíli exportuje jednu jedinou funkcionalitu pro sčítání 2 čísel.

Konečně testování

V dříve založeném adresáři __tests__ vytvořte stejně jmenující se typescriptový soubor který bude obsahovat samotné testy, tentokrát s příponou .test.ts:


Hotovo 🙂 Můžeme testovat:


Výstupem je krom informace s výsledky testů i informace o tom, jak máte svůj zdroják testy pokrytý:

TDD

V rámci TDD si pak dokážu představit, že pro každou nově vyvíjenou funkcionalitu si nejdřív napíšete její testovací sekci, ve které pokryjete všechny scénáře, kterou mahou nastat a pak teprve začnete vyvíjet a píšete tak dlouho, dokud všechny zadefinované testy nejsou zelené 🙂

Zdroje

Jest homepage, dokumentace, blog