TDD v Golangu, GoConvey

Lety nabité zkušenosti mi říkají, že testy jsou něco, co vám i vašemu developerskému týmu může významně pomoct. A to néjen, ale samozřejmě primárně i proto, protože chcete zvyšovat kvalitu, …

go: parallel test execution

Go umí od verze 1.7 spouštět paralelně testy. To může být docela významné, pokud se snažíte o TDD a váš code base s testy se stále rozrůstá a jejich kompletní …

Golang: unit testy

Psát testy je oproz, ale je v každém případě je jasné, žo kód pokrytý testy bude minimálně spolehlivější, dlouhodobě lépe udržovatelný a snad i kvalitnější. Dalším důvodem proč psát testy …

TypeScript: Jest a testování asynchronních funkcí

V tomto případě asynchronních funkcí implmementujících svůj návrat skrze callback funkci. Tohle by mohla být nějaká asynchronní funkce pro výpočet součtu: // ./src/index.ts export default function callbackSumFunction(a: number, b: number, …

TypeScript: unit testy s Jest

Jest je, jak píše Facebook co by jeho tvůrce, skvělý JavaScriptový testovací framework. Jedná se o přímou náhradu, či konkurenci jinému, v současné době asi rozšířenějšímu, testovacímu frameworku, kterým je …