Golang: unit testy

Psát testy je oproz, ale je v každém případě je jasné, žo kód pokrytý testy bude minimálně spolehlivější, dlouhodobě lépe udržovatelný a snad i kvalitnější.

Dalším důvodem proč psát testy může být fakt, že samotné testy pak fungují jako dokumentace.

Go s testy počítá a přímo obsahuje knihovnu testing pro testování, psaní testů.

V Go vedle interní knihovny můžete použít některý z dalších testovacích frameworků, které rozšiřují funkcionalitu základního testování.

Goconvey

Goconvey je mým oblíbeným testovacím frameworkem. Funkčně vychází přímo z interního Go testingu. Vedle toho má širokou paletu asertovacích funkcí a řádku dalších funkcionalit, mimo jíné pěkné webové rozhraní pro monitoring automatizovaně prováděných samotných unit testů s přehledným a hezkým zobrzazením co funguje a co jste právě rozbili.

Díky srozumitelné dokumentaci budete své unit testy v Convey psát do hodiny.

Zajímavé je pak také porovnání s dalšími testovacími frameworky, kde pro svou širokou paletu vychází nejlépe.