TypeScript: Jest a testování asynchronních funkcí

V tomto případě asynchronních funkcí implmementujících svůj návrat skrze callback funkci.

Tohle by mohla být nějaká asynchronní funkce pro výpočet součtu:

// ./src/index.ts
export default function callbackSumFunction(a: number, b: number, cb: (res: number) => void) {
  cb(a + b);
}

V kódu nic nehledejte. Je to opravdu jen princip: funkce s několika parametry, kde posledním je callback funkce, která se provede po získání výsledku. V mém případě ihned, nicméně princip je jasný…

Jest test

// ./__tests_/index.ts
import callbackSumFunction from '../src/index';

describe('sum function', () => {
  it('10 + 10 = 20', done => {

    // vytvorim si vlastni callback funkci, ve ktere testuji klasicky navratovou hodnotu
    function callback(data) {
      expect(data).toBe(20);
      done(); // dulezite! timhle ukoncim test
    }

    // volam testovanou funkci, ktere predavam ocekavane parametry a jako posledni callback funkci, kde mam vyhodnoceni testu
    callbackSumFunction(10, 10, callback);
  });
});

A tohle je na Jestu pěkné. Chová se přesně tak, jak byste čekali. Prostě zavoláte svou asynchronní funkci a v jejím callbacku provedete patřičný test. Hotovo.

Připojím snad jen kompaktnější zápis testovací funkce využívající arrow function.

// ./__tests_/index.ts
import callbackSumFunction from '../src/index';

describe('sum function', () => {
  it('10 + 10 = 20', done => {
    callbackSumFunction(10, 10, res => {
      expect(res).toBe(20);
      done();
    });
  });
});