entr: run go test on any file change

entr: Event Notify Test Runner. A utility for running arbitrary commands when files change. Uses kqueue(2) or inotify(7) to avoid polling.  entrwas written to make rapid feedback and automated testing natural and completely ordinary.

TypeScript: Jest a testování asynchronních funkcí

V tomto případě asynchronních funkcí implmementujících svůj návrat skrze callback funkci. Tohle by mohla být nějaká asynchronní funkce pro výpočet součtu: // ./src/index.ts export default function callbackSumFunction(a: number, b: number, …

TypeScript: unit testy s Jest

Jest je, jak píše Facebook co by jeho tvůrce, skvělý JavaScriptový testovací framework. Jedná se o přímou náhradu, či konkurenci jinému, v současné době asi rozšířenějšímu, testovacímu frameworku, kterým je …