JavaScript: detekce typu proměnné

Pokud opravdu v dynamciky typovaném jazyku potřebujete znát typ konkrétní proměnné:

typeOf(v)

function typeOf( obj ) {
  return {}
    .toString
    .call( obj )
    .split( ' ' )[ 1 ]
    .slice( 0, -1 )
    .toLowerCase();
}

Test

const values = [
  true,
  10,
  'foo',
  Symbol( 'bar' ),
  null,
  undefined,
  NaN,
  {},
  [],
  function () { },
  new Error(),
  new Date(),
  /a/,
  new Map(),
  new Set(),
  Promise.resolve(),
  function* () { },
  class { },
]

for ( let value of values ) {
  console.log( typeOf( value ) );
}

Výsledek

boolean
number
string
symbol
null
undefined
number
object
array
function
error
date
regexp
map
set
promise
generatorfunction
function