JavaScript: detekce typu proměnné

Pokud opravdu v dynamciky typovaném jazyku potřebujete znát typ konkrétní proměnné:

typeOf(v)

Test

Výsledek