Git: 14 tipů a nástroje pro řešení konfliktů

Git je skvělý nástroj pro správu vyvíjeného projektu. Dá se použít hned pro několik důležitých věcí: verzování vašich zdrojáků a switchování mezi verzemi s možností funkce undo… zálohování vaší práce …

Git, založení repozitáře

Repozitářem rozumím adresář na nějakém serveru, kde je centrální kopie vašeho projektu. Slovo repozitář jsem si vypůjčil ze SVN, kde má asi přesnější význam, protože SVN je daleko více centrálně …

Git a pushování

Pokud jste součástí nějakého týmu, který svůj projekt spravuje v Gitu, a vy pracujete na nějaké funkcinalitě v oddělené lokální větvi, pak se čas od času nevyhnete tomu, že budete …

Git: založení remote branche

Pokud budete vyvíjit ve spolupráci s dalšími programátory, budete chtít krom hlavní vývojové větve vyvíjet i nějaké nové funkcinality nezávisle a separátně, abyste nenarušily např. již otestovanž a funkční stav …