Git: založení remote branche

Pokud budete vyvíjit ve spolupráci s dalšími programátory, budete chtít krom hlavní vývojové větve vyvíjet i nějaké nové funkcinality nezávisle a separátně, abyste nenarušily např. již otestovanž a funkční stav vašeho projektu.

Vaše práce bude samozřejmě probíhat lokálně, jen pushovat budete do nové větve Git repozitáře na serveru. Ostatní programátoři tak budou mít možnost stáhnoit si vaší práci a dodělávat v ní co bude třeba.

Git a větvení projektů

Založení větve na serveru

Branch (větev) na serveru je bočnní verze, která vznikne odloučením z některé jiné větve. Obvykle se v ní provádějí nějaké další změny, které by neměly ovlivnit funkcionalitu hlavní větve. Teprve po odladění se tato bokovka merguje (sloučí) s nějakou hlavní větví, ve které se pokarčuje dál.

Seznam větví na serveru

Na serveru může existovat více větví na kterých se pracuje. Seznam větví získáte následovně:

Script pro založení remote branche

Abyste nemuseli pro založení nové větve nemuseli zadávat spousty příkazů a v pravdě ne vždy si přesně pamatujete syntaxi a parametry daného příkazu, bude se vám hodit tento shell script, který se o vše postará.

Smazání lokálního branche

Pokud jste si stáhnuli ze serveru nějakou větev k sobě na lokál, zkouknuli jste co jste chtěli a k větvi se už dál nechcete vracet, pak můžete smazat branch na svém lokále:

Smazání branche na serveru

Tady opatrně! Pokud se vám podaří zmergovat nějakou větev do hlavní větve vašeho projektu a práce v dané branchi zkončila, můžete celý branch na centrálním git repozitáři smazat. Nikdo už jej neuvidí a nebude si jej moch checkoutnout.

Pokud smažete branch na serveru a budete jí chtí obnovit, budete muste najít někoho, kdo má na svém lokále nějakou poslední verzi této větve a z ní větev znovu obnovit, vytvořit.

Checkout vzdálené větve na lokál

Aktualizace lokální vývojově větve z jiného branche

Pokud vyvíjíti oddělené v nějaké vlastní větvi (řekněme, že se váš branch jmenuje novinka) a vedle vás se dál vyvíjí v nějaké hlavní větvi (řekněme, že se jmenuje develop) a vy potřebujete do své větve zaimplementovat změny, které proběhly v hlavní větvi, pak následovně:

I takhle jednoše může vypadat větvení vašeho projektu.
git, práce ve větvích

Publikováno v Git