Vizualizace gitu

Git je skělý nástroj pro správu zdrojových kódů. Našel jsem tuhle stránku, která umí vizualizovat git operace nad repozitářem. To znamená, že pokud si neumíte oředstavit jak funguje commit, nebo merge, pak na této stránce přímo uvidíte co se děje v git repozitáři.

V terminálovém okně na stránce zadáváte příkazy gitu a na téže stránce se online dokresluje graf vaší práce. Získáváte okamžitou odezvu a představu o tom jak váš repozitář po každém příkazu vypadá.

git-workflow-release-cycle-2feature

Publikováno v Git