Git v týmové práci

Pokud začnete git používat s někým společně, to znamená, že máte nějaký remote repozitář na serveru, který slouží jako centrální bod správy vašich zdrojáků a přistupujete k němu z více linuxových účtů, pak budete muset pořešit přístupová práva k adresáři s git barelem, aby mohli pušovat všichni.

Tenhle problém nebudete mít, pokud k centrálnímu serverovému repozitáři přistupijete sám, nebo sdílíte jeden linuxový účet na serveru s gitem.

Takže pokud je vás víc a všichni máte svůj vlastní účet, je potřeba udělat následující:

cd 
git config core.sharedRepository group
chgrp -R groupname .
chmod -R g+rwX .
find . -type d -exec chmod g+s '{}' +
Publikováno v Git