Git, založení repozitáře

Repozitářem rozumím adresář na nějakém serveru, kde je centrální kopie vašeho projektu. Slovo repozitář jsem si vypůjčil ze SVN, kde má asi přesnější význam, protože SVN je daleko více centrálně orientovaný.

Pro správu projektu pomocí Gitu vlastně žádný centrální repozoitář vůbec mít nemusíte. Můžete si inicializovat Git přímo v adresáři s Vaší aplikací a tam jej spravovat. Pokud budete potřebovat něco někam exportovat, tak to také nebude žádný problém.

Já centrální repozitář používám z toho důvodu, že mi pomáhá distribuovat aplikaci z mého notebooku na servery, kde aplikace běží. Na svém notebooku vyvíjím, pak pushuji do centrálního repozitáře, který mi slouží i jako záloha mé práce, ale hlavně jako místo, odkud se pak rozehrávají na další stroje.

Git na serveru

Založení vlastního centrálního repozitáře na serveru. Místo kam pushuji a odkud se pak pulluje na další místa.

cd git # všechny projekty mám ve svém $HOME v podadresáři git
mkdir PROJECT_NAME
cd PROJECT_NAME
git init --bare

Hotovo. Tímto se v ~/git/PROJECT_NAME vytovřil centrální repozitář.

Na lokále

Na svém notebooku mám v nějakém adresáři například jen kostru aplikace, kterou chci spravovat skrze centrální repozitář na serveru a dál jej nějak distribuovat.

export SERVER="nekde.nanetu.cz"
cd PROJECT_NAME
git init
git add *
git commit -m "inicializace git repozitare"
git remote add origin pepa@SERVER:git/PROJECT_NAME
git push -u origin master

Hotovo. Data z adresáře s mým projektem se pushnuli do centrálního repozitáře vytvořeného v předchozím kroku.

Kopie na dalším stroji

Pokud pak potřebuji kopii projektu umístit na nějaký produkční server, nebo kamkoliv jinam, třeba i na další stroj, na kterém pak bude probíhat další vývoj, stačí si projekt naklonovat z centrálního repozitáře.

mkdir PROJECT_DIR
cd PROJECT_DIR
git clone pepa@SERVER:git/PROJET_NAME ./

Hotovo. V aktuálním adresáři máme naklonovaný projekt z centrálního repozitáře, se kterým můžeme dále pracovat.

Takto spravovaný projekt mi umožňuje jej pohodlně vyvíjet v podstatě kdekoliv, ale i publikovat na další servery pro testování, nebo ostrý provoz.

git

Publikováno v Git