Jest: mockování modulů

Navazuji na svůj poslední článek věnovaný testování v Jestu, konkrétně jen mockování externích funkcí…. V něm jsem popsal jak mockovat metodu nějakého modulu (balíčku, knihovny, jakkoliv chcete….). Protože mi šlo …

Jest: mockování funkcí 3. stran

Dejme tomu, že máte nějakou funkci, jejíž součástí je načítání dat z nějakého externího zdroje. Typicky vaše funkce něco načítá přes request, nebo axios, pak s tím provádí nějaké výpočty, …

JavaScript: vyhledávání v poli

Možná tohle bude všem připadat jako absurdně jednoduché a budete se ptát, proč o tom vůbec píšu… Nicméně věřte, že mě někdy až zaráží kolik developrů úplně běžně pro základní …

JavaScript: freeze, seal

Myslím si, že trocha JavaScriptu o Vánocích nikoho nezabije a zároveň jsem přesvědčen o tom, že většina javascriptových vývojářů o metodách globální třídy Object freeze a seal ani neslyšeli, což …

JavaScript: statické proměnné funkce

A tohle znáte: Skrze název funkce můžete v jejím scope definovat proměnné, které se pak chovají jako statické proměnné a navíc jsou pomocí tečkové notace dostupně i mimo funkci 😀

Event driven

Abyste se někdy jednou mohli zabývat Event Driven Architecture, je dobré, abyste někdy před tím věděli, co je to třeba event, a že nutně nemusí znamenat jen třeba propagaci změny …

console.log() pro frontendisty

Jem malé doplnění článku o možnostech funkce console.log, terntokráte pto ty, co se ve vývoji pohybují na frontendu. Pomocí modifikátoru %c můžete stylovat výstup do konzole prohlížeče a dosáhnout tak …

JavaScript: nejen console.log()

Nejpoužívanějším příkazem pro debugování JavaScriptových aplikací je console.log(). Ale věděli jste, že výstup můžete formátovat: Předpokládám, že console.dir(), console.table() všichni znají, ale co třebe console.assert()? Do console se zapíše, jen …