Var dump v JavaScriptu, TypeScriptu

Řekněme, že máte nějakou strukturovanou proměnou. … nebo jakoukoliv jinou… A pak byste chtěli nějak jednoduše debugovat, řekněme, že stačí jen vypisovat do konzole: Výstupem pak bude, v tom lepším …

JavaScript: příkaz versus výraz

Tohle všichni určitě znáte a běžně děláte. A ti lepší z vás i několikrát denně 😀 A teď by mě zajímalo, kdo používý tento zápis: Blbost, že? Ale potěší a …

NodeJS: neodchycené výjimky

Premisa 1: JavaScript, potažmo TypeScript, je komplexní, mocný programovací jazyk. Krom všeho možného 🙂 Premisa 2: všichni děláme chyby… Je dobré o chybách vědět. A to je cílem tohoto kódu: …

23 javascriptových návrhových vzorů

Proč návrhové vzory? Abyste nemuseli vynalézat kolo. Aby to co napíšte mělo hlavu a patu a rozuměli tomu i ostatní. Pěkný článek popisující javascriptové návrhové vzory. Jednoduše a pochopitelně.

this v arrow functions

Tohle jsem viděl nesčetněkrát. Tohle vám skutečně fungovat nebude 🙂

Arrow functions jsou super, ale je dobré vědět jak fungují… Respektive vědět minimálné to, že nemají this, mino jiné, …

NodeJS: JWT autorizace

JWT je docela jednoduchá metoda použitelné k autorizaci. Princip fungování asi nejlépe popíše samotný obrázek s diagramem: Součástí vráceného tokenu mohou být jakákoliv data získaná při autorizaci na serveru, protože …

NodeJS: MongoDB callback VS async/await

Odjakživa co píšu v NodeJS se držím callbackového zápisu asynchronních funkcí. Callback-hellu se snažím vyhnout rozumnou dekompozicí řešené úlohy a Promises zápis mě nikdy nedostal… Nicméně s jazykovou konstrukcí async/await, …