JavaScript: nejen console.log()

Nejpoužívanějším příkazem pro debugování JavaScriptových aplikací je console.log(). Ale věděli jste, že výstup můžete formátovat:

Předpokládám, že console.dir(), console.table() všichni znají, ale co třebe console.assert()?

Do console se zapíše, jen když se 1. parametr funkce nebude pravda:

V případě, že výraz bude pravda, pak se žádný výstup do console neprovede.

Další pěknou funkcí je console.count():

Výsledkem pak bude vlastní počítadlo, které se inkrementuje jen když je čílo dělitelné bezezbytku 2:

Super je také console.trace():

Skrze tuto funkci dostanete do konzolového výstupu svou vlastní informaci, ale i info o tom, odkud jste tuto funkci zavolali…

Funkci console.time(), asi každý zná, ale pro úplnost:

Výstupem pak bude informace o tom, jak dlouho trvalo sečíst včechny čísla do 10.000.000 v milisekundách:

No a poslední funkcí je console.group() a console.groupEnd():

Výsledkem je pak pěkně zformátovaný, odsazený, a tedy u čitelný výstup třeba nějakých strukturovaných dat: