JavaScript: nejen console.log()

Nejpoužívanějším příkazem pro debugování JavaScriptových aplikací je console.log(). Ale věděli jste, že výstup můžete formátovat: Předpokládám, že console.dir(), console.table() všichni znají, ale co třebe console.assert()? Do console se zapíše, jen …