JavaScript: freeze, seal

Myslím si, že trocha JavaScriptu o Vánocích nikoho nezabije a zároveň jsem přesvědčen o tom, že většina javascriptových vývojářů o metodách globální třídy Object freeze a seal ani neslyšeli, což může být škoda 🙂

Object.freeze()

Metoda freeze je šikovná funkce, která vám umožní zamrazit váš objekt, což znamená, že nad tímto objektem kdekoliv dále v budoucnu nepůjdou provádět žádné změny. Tám žádné myslím opravdu žádné: nepůjde přidávat žádný nový klíč, odebírat existující klíč, ale dokonce nepůjde měnit hodnota klíče zamrazeného objektu. No prostě co jednou zamrazíte zůstane zamraženo a už nebude jinak.

Dokumetace

Object.seal()

Metoda seal je obdobou metody freeze. Má podobné chování, jen ne tak ultimativní. Váš objekt po zavolání této metody bude zamražen jen co do její interní struktury. To znamené, že do vašeho objektu nepůjdou přidávat nové klíče, nebo odebírat existující klíče, ale měnít hodnotu již definovaným klíčům budete moct, narozdíl od objektu zamraženém pomocí funkce freeze

Dokumentace

ALE POZOR!

Jestli jste si mysleli, že od tohoto je tu klíčové slovo const, pak z hrušky dolů a zpět k dokumentaci a manuálům!