JavaScript: statické proměnné funkce

A tohle znáte:

Skrze název funkce můžete v jejím scope definovat proměnné, které se pak chovají jako statické proměnné a navíc jsou pomocí tečkové notace dostupně i mimo funkci 😀