Golang: vizualizace dependecy trees

Našel jsem pěkný balíček pro vizualizaci závislostí Golang aplikací. Má CLI, takže se dá používat z příkazové řádky.

Dotazovat se na závislosti můžete jak na aplikaci na vašem disku, ale přímo i skrze odkaz do gitováho repa na netu.

Instalace

go get github.com/KyleBanks/depth/cmd/depth