Golang: vizualizace dependecy trees

Našel jsem pěkný balíček pro vizualizaci závislostí Golang aplikací. Má CLI, takže se dá používat z příkazové řádky. Dotazovat se na závislosti můžete jak na aplikaci na vašem disku, ale …