instant.nvim

instant.nvim is a collaborative editing plugin for Neovim written in Lua with no dependencies. Design document Protocol Deploy a server API Commands Technical Overview Features Powerful collaborative editing algorithm UTF-8 Support Single or multiple buffer sharing Virtual …

revive

Fast, configurable, extensible, flexible, and beautiful linter for Go. Drop-in replacement of golint. Revive provides a framework for development of custom rules, and lets you define a strict preset for …

go: GChalk

https://github.com/jwalton/gchalk is a library heavily inspired by chalk, the popular Node.js terminal color library, and using go ports of supports-color and ansi-styles. Features Expressive API Highly performant Ability to nest styles 256/Truecolor color support with …

golang: debugging application in neovim

vimspector The plugin is a capable Vim graphical debugger for multiple languages DAP (Debug Adapter Protocol) nvim-dap is a Debug Adapter Protocol client implementation for Neovim (>= 0.5). nvim-dap allows you to: Launch an application …

Co by každý programátor měl znát

Našel jsem velice hezký, ne až moc dlouhý, článek, popisujicí některé základní koncepty, návrhy v OS, o kterých si myslím, že by měl znát, nebo asponň měl mít minimální povědomí, …