MongoDB Detective Kit for DBAs

mongostat The mongostat utility provides a quick overview of the status of a currently running mongod or mongos instance. mongostat is functionally similar to the UNIX/Linux file system utility vmstat, …

Export dat z MongoDB

Čas od času se mi stane, že potřebuji přímo z MongoDB vyexportovat nějaký konkrétní objekt/dokument, nebo celou sadu objektů splňující zadanou podmínku, do JSONu pro nějaké další zpracování, třeba jen …

IOPS

Inuput Outpu Operations Per Second Obecná horizontálně škálovatelná architektura MongoDB clusteru. Zvýšení performance IOPS rozdělením dat, indexů a logs na samostatné disky –directoryperdb –wiredTigerDirectoryForIndexes

Novinky v MongoDB 3.4

Na konci minulého roku vyšla nová verze MongoDB ve verzi 3.4, která je nyní ready for production deployment. What’s New in MongoDB 3.4 white paper Pěkný článek popisující novinky verze …

MongoDB dokumentace

mongodb cookbook the definitive guide to mongodb mongodb the definitive guide scaling mongodb mongodb in action mongodb and python 50 tips and tricks for mongodb developers mongodb and php pro …

MongoDB dokumentace

The Definitive Guide to MongoDB The Definitive Guide to MongoDB, Third Edition MongoDB The Definitive Guide MongoDB The Definitive Guide, 2nd Edition Scaling MongoDB MongoDB in Action MongoDB in Action, …

Mongoose a new Date()

Pokud v NodeJS používáte pro práci s databázi MongoDB knihovnu Mongoose a snažíte se ulehčit si práci při ukládání dat do collections skrze defaultní hodnotu prvku jako já:

Pak …