IOPS

Inuput Outpu Operations Per Second

Obecná horizontálně škálovatelná architektura MongoDB clusteru.

Zvýšení performance IOPS rozdělením dat, indexů a logs na samostatné disky
–directoryperdb
–wiredTigerDirectoryForIndexes