Building Desktop App in Go

Vidí někdo v dnešní době potřebu psát desktopové aplikace? Určitě ano. I když to tak moc nevypadá…

Dobrou zprávou je, že i v Go, který primárně nevznikl za účelem vývoje destopových aplikací takové aplikace psát můžete.

Tak jak NodeJS má svůj ELECTRON, můžete podobným způsobem vyvíjet i v Go.

Lorca

https://github.com/zserge/lorca

A very small library to build modern HTML5 desktop apps in Go. It uses Chrome browser as a UI layer. Unlike Electron it doesn’t bundle Chrome into the app package, but rather reuses the one that is already installed. Lorca establishes a connection to the browser window and allows calling Go code from the UI and manipulating UI from Go in a seamless manner.

webview

https://github.com/zserge/webview

A tiny cross-platform webview library for C/C++/Golang to build modern cross-platform GUIs. Also, there are Rust bindingsPython bindingsNim bindingsHaskell and C# bindings available.

It supports two-way JavaScript bindings (to call JavaScript from C/C++/Go and to call C/C++/Go from JavaScript).

It uses Cocoa/WebKit on macOS, gtk-webkit2 on Linux and MSHTML (IE10/11) on Windows.