MongoDB: changeStream nad celou databází

MongoDB umí už od verze 3.6 Change Stream, což je funkcionalita, která vám v kódu umožňuje sledovat změny prováděné nad uloženými daty.

Jinými slovy, pomocí funkce watch se můžete připojit na vybranou kolekci, obdoba tabulky z relační databáze a pak po připojení vaší obsluhy na event change získáváte v reálném čase informace o prováděných změnách. Už jsem o tom psal dříve v tomto článku.

4.0

Nově od verze 4.0 umí mongo sledovat a emitovat změny ne jen na kolekci, ale dokonce na celé databázi a clusteru. Boží!