Var dump v JavaScriptu, TypeScriptu

Řekněme, že máte nějakou strukturovanou proměnou.

… nebo jakoukoliv jinou…

A pak byste chtěli nějak jednoduše debugovat, řekněme, že stačí jen vypisovat do konzole:

Výstupem pak bude, v tom lepším případě, že máte nějaký lepší shell a dobře jej nakonfigurovaný, toto:

Alternativně můžete použít funci JSON.stringify

Abyste pak dostali toto:

Ale tohle už nené object, ale JSON….

A tím jsme nejzákladnější možnosti vyčerpali…

Dobrou zprávou je, že přímo v jednom z core balíčku NodeJS utils existuje funkce inspect, která vaše možnosti dál výnamně rozšiřuje.
Její základní použití:

A výsledek pak vypadá následovně:

Přidáním sorted a compact získáte pěkný a abecedně seřazený výstup:

Dokumentaci k funkci najdete zde.