JavaScript: proměnná jako klíč v objektu

Pokud byste chtěli v objektu nějak dynamicky generovat název klíče, pak takto: