NodeJS: new Buffer

Už delší dobu se vedou diskuze kolem konstruktoru new Buffer, které, jak to vypadá, skončí uvolněním NodeJs ve verzi 10, kde tato konstrukce bude označena za deprecated. Pokud tedy někde ve svých projektech Buffer používáte, měli byste začít refaktorovat svůj kód a nahrazovat volání konstruktoru za jeho alternativní metody:

// puvodni konstrukce, ktera bude brzy deprecated
const buf = new Buffer();

// nove zpusob prace
// Creates a new Buffer from the provided string, array of UTF-8 octets, an ArrayBuffer, or another Buffer.
Buffer.from() 

// Creates a new, initialized Buffer of the specified length. Zero filled by default.
Buffer.alloc() 

// Creates a new, uninitialized Buffer of the specified length. May contain old (and potentially sensitive) data.
Buffer.allocUnsafe() 

Pokud ve svých projektech používáte ESLint, tak stačí, když upravíte jeho konfiguraci a on vám olintuje a vyhodí všechny výskyty deprecated volání konstruktoru a můžete docela jednoduše a rychle refaktorovat.

"no-buffer-constructor": "error"