Výpočet GEO vzdálenosti v JavaScriptu

// Funkce pro vypcet vzdalenosti na globu
function distance(lat1, lon1, lat2, lon2) {
  var p = 0.017453292519943295;
  var a = 0.5 - Math.cos((lat2 - lat1) * p) / 2 +
    Math.cos(lat1 * p) * Math.cos(lat2 * p) *
    (1 - Math.cos((lon2 - lon1) * p)) / 2;

  return 12742 * Math.asin(Math.sqrt(a));
}

// Poziční údaje bodu A
var lat3 = 48.8393289;
var lon3 = 16.0667294;

// Poziční údaje bodu B
var lat4 = 49.1643483;
var lon4 = 16.5440419;

var vzdalenost = distance(lat3, lon3, lat4, lon4);
console.log(vzdalenost);

Výpočet dle Haversine formula