Základy CURL

Pokud píšete nějakou REST aplikaci a potřebujete nějak komunikovat se serverem, a tím myslím třeba něajak efektivně mu posílat data, a třeba i dávkově, a nevyhovuje vám HTTPie nevyhovuje, nebo inklinujete k něčemu tradičnímu, pak rozhodně zkuste CURL.

# odeslani POST requestu bez jakychkoliv dat
curl -X POST http://URL/example.php

# odeslani POST requestu s daty
curl -d "data=example1&data2=example2" http://URL/example.cgi

# odeslani POST requestu s formularovymi daty
curl -X POST -F "name=user" -F "password=test" http://URL/example.php 

# odeslani POST requestu s obrazkem v priloze
curl -X POST -F "image=@/path/example.gif" http://URL/uploadform.cgi

# odeslani POST requestu s JSON dokumentem
curl -H "Content-Type: application/json" -X POST -d '{"user":"bob","pass":"123"}' http://URL/

# pro vice informacni jak na CURL:
curl --help
curl --manual

CURL je moncný nástroj, který toho umí mnohem víc, než jen odesílání POST requestů. Samozřejmostí je modifikace hlaviček a například také SSL komunikace.