Default gateway v OSX

netstat -rn | awk '/default/ {print $2}'

pro Fedoru mírná změna:

netstat -rn | awk '/UG/ {print $2}'

Úprava kódu pro MacOS s omezením jen na aktivní rozhraní:

netstat -rn | grep default | awk '{ delka=split($0, a); if(delka == 6) print $2; }'