ExpressJS a globální proměnné

ExpressJS je webový framework pro NodeJS.
Ve svých aplikací leckde potřebuji přistupovat v místě obsluhy requestu k nějakým globálním proměnným, které nelze klasicky načítat z modulu, protože i tyto moduly se dle místa deploye mění, takže nejde udělat jednoduché var cfg = require(‚./cfg.js‘);.

Řešení jsem našel v nastavení globální proměnné v rámci ExpressJS aplikace:

Globální proměnné jdou samozřejmě řešit i jinak, ale funkce set a get mi v rámci ExpressJS přišly jako ideální. Nemusíte nic řešit, vše máte v proměnné request, která se předává každé funkci, ktará obsluhuje nějakou routu.