ES6: Arrow funkce

Věděli jste, že nové arrow funkce v ES6 mají více syntaxí?

Pokud použijete víceřádkový zápis samotné funkce, musíte použít složené závorky pro kód samotné funkce a musíte použít příkaz return:

Při jednořádkovém zápisu arrow funkce nemusíte použít složené závorky a funkce implicitně vrací výsledek poslední operace. Příkaz return není nutný, ale můžete jej použít:

Pokud arrow funkci předáváte jen jeden argument, nemusíte jej uvádět v závorkách:

A nakonec, pokud arrow funkci nepředáváte žádné argumenty, musíte závorky stejně uvést: