Cron v NodeJS

Cron je linuxová služba, která zajišťuje opakované spouětění požadovaných služeb či aplikací. Windowsy mají také nějaký task scheduler… Skvělé k tomu, že si naplánujete, že se v danou hodinu, daný den něco spustí a později znovu.

Tak node-cron je přesně takový modul, který vám zajistí tuto funkcionalitu přímo ve vaší NodeJS aplikaci. To znamená, že už pro plánování opakujících se akcí nemusíte spoléhat na externí služby. ale postaráte se o ně v rámci vaší aplikace.

var cron = require('node-cron');

console.log('START aplikace');

cron.schedule('15 * * * * *', function() {
    log('tohle se spustí každou minutu v 15. sekundě');
});

console.log('a my jedeme dal...');

Význam jednotlivých hvězdiček z leva doprava: sekundy, minuty, hodiny, den v měsící, měsíc, den v týdnu.

Stejnou funkcionalitu zajišťuje i balíček cron a několik dalších.