NodeJS a HTTP/2

Pěkný, stručný návod jak pod NodeJS a SPDY na HTTP2.

Sám použíámm Expressjs, který si s HTTP2 také rozumí, ale super je ta část, kde se popisuje generování TLS certifikátu, který je stejný jak pro Expressjs, tak pro SPDY.

var fs = require('fs');
var express = require('express');
var http2 = require('http2');

var options = {
    key: fs.readFileSync('./localhost.key'),
    cert: fs.readFileSync('./localhost.crt')
};

var app = express();
app.get('/', function (req, res) {
    res.send('Tohle je HTTP/2!');
});

http2.createServer(option, app).listen(8080);