NodeJS: cena I/O operací

L1 cache 3 cycles
L2 cache 14 cycles
RAM 250 cycles
Disk 41,000,000 cycles
Network 240,000,000 cycles

Disk je 164tisíckrát pomalejší něž RAM a síť dokonce skoro miliónkrát…