300 redirect v nodejs a express

O přesměrování se stará funkce redirect, která je součástí midlewarové funkce. Vyhodocuje se nějaká podmínka a podle výsledku testu se přesměrovává. V případě, že není splněna podmínka pro přesměrování, je request obsloužen další funkcí next. Skutečné jednoduché.

Parametrem funkce redirect je krom samotné adresy i status kód.