300 redirect v nodejs a express

O přesměrování se stará funkce redirect, která je součástí midlewarové funkce. Vyhodocuje se nějaká podmínka a podle výsledku testu se přesměrovává. V případě, že není splněna podmínka pro přesměrování, je request obsloužen další funkcí next. Skutečné jednoduché.

app.use(function mujMidleware(req, res, next) {
  var neco;
  if (neco) {
    return res.redirect(301, 'https://www.nekam.cz');
  }
  return next();
});

Parametrem funkce redirect je krom samotné adresy i status kód.