JavaScript: návrhové vzory

Každý programovací jazyk má nějaké doporučené vzory, návrhové vzory (design paterns) jak řešit daný problém. Má je i JavaScript. Tohle jsou některé z nich.

Modul

Zabaluje, zapouzdřuje, data a funkce do ‚modulu‘ a tak jej skrývá od ostatního kódu.

Constructor

Používá se v objektovém programování pro vytvoření objektu z definice třídy. Definicí třídy je v JavaScriptu funkce, která se volá a vytváři instanci.

Prototype

Umožňuje definovat třídy a pak z nch vytvářet objekty. Prototype pak řeší něco jako metody třídy, které pak lze volat na vytvořených objektech.

Observer

Observer je návrhový vzor, který vám umožňuje vytvořit vazbu mezi objektem, který emituje nějakou událost, změnu a objektem, který na toto reaguje, nebo je o tomto nějak informován.

Sledovany objekt si vytvori pole pro objekty, ktere chteji byt informovani a registrace odberatelu je pak do tohoto pole pridava. Kazdy registrovany objekt ma metodu notify, ktera zodpovida za zpracovani obdrzene zpravy. Sledovany objekt pak skrze tuto metodu rozesila danou zpravu.

Návrhové vzory…

Tohle byly jen některé návrhové vzory, které se v JavaScriptu hojně používají.
Zdroj