Basic Authentication v NodeJS

Basic Authentication určitě znáte z Apache. Pomocí httpasswd se tím dá zaheslovat přístup k celému adresáři, respektive otevřít adresář jen pro ty, které uvedete v .htaccess (htpasswd).

Authentication
Stejného chování lze dosáhnout i v NodeJS:

Problémem tohoto řešení je, že autentifikace probíha skrze Plain HTTP.

Vylepšení authentication pomocí cryptování