Jak psát v NodeJS

Aby váš kód byl srozumitený a čitelný, je dobré držet se něajkých obechných zásad, které už někdo před vámi sepsal a které jsou natolik rozumná, že se je rozhodli používat i ostatní programátoři. Pokud se těchto pravidel budete držet, pak váš kód přečtete sami po několika letech bez problémů a pokud pracujete v nějaké skupině programátorů, pak i oni budou váš kód považovat za čitelný.

Felix’s Node.js Style Guide
Node.js Style Guide